Τι είναι η προπονητική ζωής (προπόνηση ζωής) (life coaching);

life coaching, προπονητική ζωής, proponitiki zois

H προπονητική ζωής (life coaching) είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τον πελάτη να υλοποιήσει στόχους και να βελτιώσει διάφορους τομείς της ζωής του. Τα οφέλη της προπονητικής ζωής (life coaching) που αναφέρονται είναι πολλά και σημαντικά: καλύτερη ποιότητα ζωής, μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στην αλλαγή, περισσότερες δημιουργικές ιδέες, καλύτερη χρήση ικανοτήτων και πόρων, υψηλότερη απόδοση και παραγωγικότητα. Πέρα από τα οφέλη αυτά, όσοι έχουν βιώσει την προπονητική ζωής στην πράξη, θα συμφωνήσουν και σε κάτι ακόμα: στο ότι πρόκειται για μια φανταστική εμπειρία!

H προπονητική ζωής (life coaching) προσφέρεται είτε σε ατομικές συνεδρίες, όταν πρόκειται για προσωπική προπονητική ζωής (personal life coaching) είτε σε ομαδικές συνεδρίες όταν πρόκειται για ομαδική προπονητική ζωής (group life coaching).

Σε μία ατομική συνεδρία προπονητικής ζωής (personal life coaching session) η ατζέντα ανήκει στον πελάτη. Στην συνεδρία προπονητικής ζωής ο πελάτης διερευνά σε συνεργασία με τον προπονητή ζωής (life coach) τους στόχους του, τα θέματα που προκύπτουν κατά την επιδίωξη των στόχων του, τι ενδεχομένως τον εμποδίζει να προχωρήσει και τις επόμενες ενέργειες του.

Τι θέματα μπορεί να φέρει ένας πελάτης σε μία συνεδρία προπονητικής ζωής; Αυτό εξαρτάται από τις προτεραιότητες του και από τον τομέα της ζωής του που έχει επιλέξει να βελτιώσει στο πλαίσιο συνεδριών προπονητικής ζωής. Αν και η προπονητική ζωής (life coaching) μπορεί να εξειδικευθεί περαιτέρω π.χ. προπονητική προσωπικής ανάπτυξης (personal growth coaching), προπονητική ευζωίας (wellness coaching), προπονητική σχέσεων (relationship coaching), η βασική διαδικασία και προσέγγιση της προπονητικής ζωής (life coaching process) παραμένει ίδια.