Προπονητική ζωής (προπόνηση ζωής) (life coaching) και Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (Neuro-Linguistic Programming or NLP)

life coaching, προπονητική ζωής, proponitiki zois

Τι σημαίνει Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (Neuro-Linguistic Programming ή NLP) και ποιά είναι η σχέση ανάμεσα στην προπονητική ζωής (life coaching) και τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP); Καθώς είναι πολύ δύσκολο να οριστεί ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP), οποιοσδήποτε ορισμός επιχειρηθεί μπορεί να είναι τόσο περιοριστικός όσο και παραπλανητικός. Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουμε τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP) είναι θεωρώντας τον ως μια φιλοσοφία προσωπικής ανάπτυξης που στηρίζεται σε κάποια βασικές αρχές και αποτελείται από κάποιες βασικές τεχνικές.

Στην καρδιά του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) βρίσκεται η σύνδεση ανάμεσα στη διαδικασία σκέψης (neuro), τη συμπεριφορά (programming) και την χρήση της γλώσσας (linguistic). Βασικές αρχές του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) είναι η διερευνητική προσέγγιση, η αισθητηριακή οξυδέρκεια, η συμπεριφορική ευελιξία και η εστίαση σε επιθυμητά αποτελέσματα. Οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) είναι ποικίλες και εφαρμόσιμες σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις όπως π.χ. για την βελτίωση της επικοινωνίας, τον οραματισμό ενός επιθυμητού μέλλοντος και την απελευθέρωση από μη επιθυμητές συναισθηματικές καταστάσεις.

Ποια είναι λοιπόν η σχέση ανάμεσα στην προπονητική ζωής (life coaching) και τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP); Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) είναι μια γλώσσα που μπορεί να εμπλουτίσει την επικοινωνία ανάμεσα στον προπονητή ζωής (life coach) και τον πελάτη του στο πλαίσιο συνεδριών προπονητική ζωής (life coaching sessions). Δεν έχει σημασία αν μια συνεδρία χαρακτηρίζεται συνεδρία προπονητικής ζωής (life coaching session) ή συνεδρία προπονητικής Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP coaching session). Στην πραγματικότητα ο προπονητής ζωής (life coach) που είναι εκπαιδευμένος στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP) έχει εμπλουτίσει την εργαλειοθήκη προπονητικής ζωής (life coaching toolkit) που διαθέτει και στις κατάλληλες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία και προσεγγίσεις του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) για να βοηθήσει τους πελάτες του στο πλαίσιο συνεδριών προπονητικής ζωής (life coaching sessions).