Προπονητική ζωής (προπόνηση ζωής) (life coaching) και Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία (Cognitive Behavioral Therapy ή CBT)

life coaching, προπονητική ζωής, proponitiki zois

Μιλώντας για τη σχέση ανάμεσα στην προπονητική ζωής (life coaching) και την γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (Cognitive Behavioral Therapy ή CBT), θα πρέπει καταρχάς να είναι ξεκάθαρο ότι η προπονητική ζωής (life coaching) δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση θεραπευτική παρέμβαση. Ωστόσο, η ενσωμάτωση αρχών και προσεγγίσεων της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας (Cognitive Behavioral Therapy ή CBT) στην προπονητική ζωής (life coaching) μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να ωφελήσει τη διαδικασία προπονητικής ζωής (life coaching process). Στα παρακάτω θα εξετάσουμε τι σημαίνει γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (Cognitive Behavioral Therapy ή CBT) και ποια είναι η σχέση της με την προπονητική ζωής (life coaching).

Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (Cognitive Behavioral Therapy ή CBT) εστιάζει στον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται και ενεργούν προκειμένου να τους βοηθήσει με συναισθηματικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς. Αποδεδειγμένα, η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (Cognitive Behavioral Therapy ή CBT) μπορεί να είναι αποτελεσματική με διάφορα ψυχολογικά προβλήματα όπως για παράδειγμα διαταραχές προσωπικότητας, κατάθλιψη, φοβίες, διαταραχές μετά-τραυματικού άγχους, κλπ.

Η παρακάτω εξίσωση αποτελεί τη βάση της προσέγγισης και θεραπευτικής παρέμβασης της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας (Cognitive Behavioral Therapy ή CBT):

Α (πραγματικό γεγονός) + Β (πιστεύω και τρόπος ερμηνείας του γεγονότος) = Γ (συναισθηματικές συνέπειες και συνέπειες συμπεριφοράς)

Ο τρόπος που ερμηνεύουμε οποιοδήποτε γεγονός μας συμβαίνει επηρεάζει τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις απέναντι στο γεγονός αυτό. Ο τρόπος που ερμηνεύουμε κάποια αρνητικά γεγονότα μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά συναισθήματα όπως κατάθλιψη ή ανησυχία. Ωστόσο, ο τρόπος που ερμηνεύουμε τα γεγονότα δεν είναι πάντα ορθός, ρεαλιστικός ή χρήσιμος. Μερικές φορές ο τρόπος που σκεφτόμαστε μπορεί να μας οδηγήσει σε ακραίες ερμηνείες των γεγονότων με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε διαταραχές.

Απλοποιημένα, μπορεί να ειπωθεί ότι ο βασικός στόχος της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας (Cognitive Behavioral Therapy ή CBT) είναι να αυξήσει τη συναίσθηση μας σχετικά με τις ερμηνείες που δίνουμε σε όσα μας συμβαίνουν, το πώς αισθανόμαστε και το πώς συμπεριφερόμαστε έτσι ώστε να διακρίνουμε τις συνδέσεις και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ψυχολογικά μας προβλήματα.

Πώς όμως μπορεί να γίνει η ενσωμάτωση αρχών και προσεγγίσεων της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας (Cognitive Behavioral Therapy ή CBT) στην προπονητική ζωής (life coaching) και σε τι εξυπηρετεί; Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (Cognitive Behavioral Therapy ή CBT) και η προπονητική ζωής (life coaching) που έχει ενσωματώσει αρχές και προσεγγίσεις της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας μοιράζονται ένα βασικό κοινό: αυξάνουν την συναίσθηση του πελάτη σε σχέση με τα πιστεύω του, τα συναισθήματα του, τις ερμηνείες που δίνει σε όσα του συμβαίνουν και τη συμπεριφορά του.

Αυτό δεν είναι χρήσιμο μόνο για την αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων. Είναι χρήσιμο και για κάποιον ψυχολογικά υγιή άνθρωπο που για παράδειγμα θέλει να προχωρήσει στη ζωή του, να κάνει αλλαγές αλλά κάτι τον μπλοκάρει. Αυτό το κάτι δεν είναι απαραίτητα κάτι εξωτερικό. Μπορεί να είναι κάτι εσωτερικό όπως ένα πιστεύω ή ένα αρνητικό συναίσθημα που οφείλεται σε έναν μη ρεαλιστικό τρόπο θέασης των πραγμάτων. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε όλους μας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάσχουμε από κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Η προπονητική ζωής (life coaching) είναι προσανατολισμένη στη πράξη και στο αποτέλεσμα. Όταν ο πελάτης εργάζεται προς την επίτευξη κάποιου στόχου και βγουν στη επιφάνεια θέματα που τον εμποδίζουν να προχωρήσει, αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς στο πλαίσιο συνεδριών προπονητικής ζωής με χρήση προσεγγίσεων της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας (Cognitive Behavioral Therapy ή CBT).