Προπονητική ζωής (προπόνηση ζωής) (life coaching) και Διαλογιστική Επικέντρωση στο Παρόν (Mindfulness)

life coaching, προπονητική ζωής, proponitiki zois

Μιλώντας για «διαλογιστική επικέντρωση στο παρόν» προσπαθούμε να μεταφράσουμε στα ελληνικά την αγγλική έννοια «mindfulness». Ο χαρακτηρισμός «διαλογιστική επικέντρωση στο παρόν» είναι πολύ κοντά σε έναν από τους πολλούς ορισμούς που δίνονται στην έννοια «mindfulness»: «Mindfulness σημαίνει συνειδητή επικέντρωση της προσοχής στην παρούσα στιγμή, διακόπτοντας κάθε είδους κριτική». Σκόπιμα επιλέγουμε τον χαρακτηρισμό «διαλογιστική επικέντρωση στο παρόν» (mindfulness) κι όχι τη λέξη «διαλογισμός» (meditation). Ο διαλογισμός (meditation) είναι μία πνευματική άσκηση κι ανάλογα με τη Σχολή που ακολουθεί κάποιος μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Κάποιος που εξασκεί διαλογισμό (meditation) συστηματικά μπορεί να βελτιώσει τη διαλογιστική επικέντρωση του στο παρόν, ωστόσο διαλογιστική επικέντρωση στο παρόν (mindfulness) δεν σημαίνει διαλογισμός. Σημαίνει τη συνειδητή προσπάθεια να είμαστε παρόν κάθε στιγμή και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ασχολίας. Ακόμα και στην πιο απλή ασχολία, όπως το να πιούμε ένα ποτήρι νερό ή το να τακτοποιήσουμε το κρεβάτι μας μπορούμε να δώσουμε μία διαλογιστική χροιά.

Γιατί όμως να θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο; Επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να εμπλουτίσει, να αλλάξει ακόμα και την πιο απλή, ασήμαντη εμπειρία. Σήμερα πραγματοποιούνται πολλές μελέτες γύρω από την διαλογιστική επικέντρωση στο παρόν (mindfulness) και ανάμεσα σε άλλα έχουν αναφερθεί τα παρακάτω οφέλη: αυξημένη ευεξία, μεγαλύτερη δημιουργικότητα, χαμηλότερα επίπεδα άγχους, βελτιωμένη απόδοση, μεγαλύτερη ικανότητα προσοχής κι εστίασης.

Ποια είναι όμως η σχέση ανάμεσα στην προπονητική ζωής (life coaching) και την διαλογιστική επικέντρωση στο παρόν (mindfulness); Καταρχάς σε επίπεδο συνεδριών προπονητική ζωής (life coaching sessions), ο προπονητής ζωής (life coach) που είναι εξασκημένος στο να επικεντρώνεται συνειδητά στο παρόν μπορεί να έχει καλύτερη απόδοση. Γιατί αυτό; Γιατί είναι πραγματικά παρόν με τον πελάτη, ακούει με προσοχή και ηρεμία χωρίς να κρίνει, δεν χάνεται στις δικές του σκέψεις, δείχνει γνήσια περιέργεια χωρίς να επηρεάζεται από τα δικά του συναισθήματα, έχει μεγαλύτερη κατανόηση και μεγαλύτερη συναίσθηση του εαυτού του και του πελάτη του. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Προπονητικής (International Coach Federation) τα παραπάνω είναι μερικές από τις πιο σημαντικές ικανότητες των προπονητών ζωής (life coaches).

Επιπλέον, η προπονητική ζωής (life coaching) μπορεί να βοηθήσει έναν πελάτη να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του, υποστηρίζοντας τον κατά την ενσωμάτωση στη ζωή του, της διαλογιστικής επικέντρωσης στο παρόν (mindfulness). Υπάρχουν τεχνικές και ασκήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια συνεδριών προπονητικής ζωής (life coaching sessions), βοηθώντας τον πελάτη να εξοικειωθεί με τη διαλογιστική επικέντρωση στο παρόν (mindfulness). Ο πελάτης που διακρίνει τα οφέλη μιας τέτοιας προσέγγισης μπορεί να ξεκινήσει να εφαρμόζει τέτοιες τεχνικές κι ασκήσεις στη ζωή του και να έχει την υποστήριξη του προπονητή ζωής (life coach) κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, η προπονητική ζωής (life coaching) μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να επιλύσει συγκεκριμένα προβλήματα όπως π.χ. άγχος, αβεβαιότητα, αρνητικά συναισθήματα, κλπ., με χρήση προσεγγίσεων διαλογιστικής επικέντρωσης στο παρόν (mindfulness).